Zdrowie

Rehabilitacja po udarze

Nie ma wątpliwości, że przynajmniej w krajach rozwiniętych przeżywa udar mózgu więcej osób niż w przeszłości. Nowe leki i postępy w medycynie przedszpitalnej i ratunkowej oznaczają, że ludzie przeżywają udary, które w przeszłości mogły ich zabić. Postępuje również rehabilitacja Warszawa poudarowa. Postęp technologiczny, informacje zebrane z obrazowania mózgu i nowe teorie dotyczące kontroli motorycznej skłoniły naukowców i klinicystów do rozważenia nowych i skuteczniejszych podejść do rehabilitacji, rehabilitacja w domu daje dobre efekty.

Chociaż częstość * udarów mózgu maleje (przynajmniej wśród białych Amerykanów), ponieważ ludzie żyją dłużej, liczba udarów każdego roku rośnie (Siegler i in., 2013). Niestety, wiele osób, które przeżyły udar, doświadcza chronicznych deficytów, które wpływają na jakość ich życia, mobilność i niezależność. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba lepszego zrozumienia procesu powrotu do zdrowia i opracowania strategii terapeutycznych w celu poprawy wyników po udarze.

Zachorowalność : zachorowalność to liczba nowych przypadków stanu, objawu, zgonu lub urazu, które pojawiły się w określonym okresie, na przykład w roku. Częstość pokazuje prawdopodobieństwo, że dana osoba w tej populacji będzie dotknięta chorobą (National Library of Medicine).

W przypadku osób, które przeżyły udar, większość (około dwóch trzecich) korzysta z pewnego rodzaju świadczeń rehabilitacyjnych trwających średnio około 15 dni (Cullen i in., 2013). Rehabilitacja zwykle rozpoczyna się w szpitalu intensywnej terapii. Gdy stan pacjenta jest stabilny, rehabilitacja poudarowa jest na ogół kontynuowana w jednym z czterech miejsc: szpitalnej placówce rehabilitacyjnej (IRF), specjalistycznej placówce pielęgniarskiej (SNF), ambulatorium lub domowym programie rehabilitacji.

Niezależnie od lokalizacji, celem rehabilitacji poudarowej jest poprawa funkcji motorycznych, sensorycznych i poznawczych oraz, jeśli to możliwe, zachęcenie do powrotu do samodzielnego życia. Nacisk kładziony jest na opanowanie podstawowych i złożonych czynności życia codziennego, a także mobilności w gospodarstwie domowym i społeczności. Przekwalifikowanie poznawcze, umiejętności mowy i języka, połykanie i świadomość bezpieczeństwa to kluczowe elementy.

Rehabilitacja stała się integralną częścią opieki po udarze. Wykazano, że poprawia wyniki, zmniejsza zachorowalność i zwiększa niezależność. Nic dziwnego, że z badań dowiadujemy się, że zorganizowana opieka na oddziale udarowym zapewniana przez pielęgniarki, lekarzy i rehabilitantów jest konsekwentnie związana z lepszymi wynikami (Langhorne, 2013).

Niestety, wiele nowych technik i przełomów nie zostało wdrożonych na co dzień w rehabilitacji poudarowej. W Stanach Zjednoczonych, wobec braku scentralizowanego systemu opieki zdrowotnej, opieka jest fragmentaryczna i niespójna, a usługi po udarze są rozproszone w szeregu placówek i lekarzy. Zacznijmy od przyjrzenia się, gdzie ma miejsce po udarze.

Możliwość komentowania Rehabilitacja po udarze została wyłączona

Mam na imię Piotrek.